Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 9 Aralık 2016
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili
Sayın Mustafa Kalaycı'nın basın açıklaması.
9 Aralık 2016

 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI, TBMM’nde devam eden 2017 Bütçe görüşmelerinde “Bölgesel gelişmişlik farkları ve KOP Projesi” ile ilgili aşağıdaki konuları gündeme getirmiştir. 

HERKESİ MEVLANA’YA, MEVLANA DİYARI KONYA’YA BEKLİYORUZ

Pazar günü Mevlid Kandilini idrak edeceğiz. Mevlid Kandilinizi bugünden tebrik ediyor, nuruyla dünyayı şereflendiren Peygamber Efendimiz Sallalahu Aleyhi Ve Sellemin şefaatine nail olmamızı Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Ayrıca bir davette bulunmak istiyorum.7-17 Aralık tarihleri arasında Konya’da Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri yapılmaktadır. Herkesi Mevlana diyarı Konya’ya bekliyoruz.

Aradığımız ve ihtiyacını derinden hissettiğimiz sevgi, hoşgörü, birlik ve kardeşlik Hazreti Mevlana’nın ulvi mesajlarında çıkarılmak üzere saklı durmaktadır. Adres de Konya’dır. Yüce Yaradan’a vuslatının seneyi devriyesinde Hz. Mevlana’yı rahmetle ve şükranla yad ediyorum.

BÖLGE KALKINMA İDARELERİNE DAİR VAADLER YERİNE GETİRİLMELİ

Türkiye ekonomisinin yaşadığı en temel sorunların başında bölgelerarası gelişmişlik farkları gelmektedir. Ülkemizde 1960’lı yıllardan bu yana bölgelerarası farklılıkları azaltmak amacıyla proje, plan ve programlar hazırlanmaktadır. Ayrıca bölge kalkınma idareleri kurulmuştur.

1989 yılında kurulan GAP Bölge Kalkınma İdaresi  27 yıldır önemli görev yapmakla birlikte, GAP Projesi bitirilemediğinden İdarenin görev süresi sürekli uzatılmaktadır. KOP, DAP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdareleri ise 2011 yılında çok sınırlı görev ve yetkiler verilerek kurulmuş ve aradan 5,5 yıl geçmesine rağman henüz kurumsallaşamamıştır.

64. Hükümet eylem planında 2016 yılının ilk 6 ayı içinde, Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısının iyileştirileceği,  yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük düzenlemeler yapılacağı vaadedilmekle birlikte hiçbir şey yapılmamıştır. Sayın Bakan vaadinizi neden yerine getirmediniz? Personel ihtiyaçları neden giderilmiyor? Bu idarelerin etkin bir şekilde koordinasyon görevlerini yerine getirebilmeleri mutlaka sağlanmalıdır.

KOP’A TAHSİS EDİLEN KAYNAKLAR ARTIRILMALI

2008 ve 2009 yıllarında kabul edilen 5763 ve 5921 Kanunlarla, işsizlik sigortası fonundan ve özelleştirme gelirlerinden ayrılan kaynakların münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlara tahsisi öngörülmüştür. Hükümet 2008-2012 dönemine dair GAP Eylem Planını hemen uygulamaya koymuştur.

Bölge ve Konya için hayati önem taşıyan KOP Eylem Planının bir an önce kabulü, Meclis’te yaptığım konuşmalar, verdiğim soru önergeleri ve basın toplantıları ile her yıl sürekli gündeme taşınmıştır. Nihayet, aradan 8 yıl geçtikten sonra geçen yıl 2014-2018 dönemini kapsayan KOP, DAP, DOKAP ve İkinci GAP Eylem Planları açıklanmıştır.

Hükümet 9,9 milyar TL ile en az kaynağı KOP bölgesine tahsis etmiştir. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’den oluşan bölge kapsamına bu yıl Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale eklenmiştir. Bu itibarla KOP’a tahsis edilen kaynakların artırılması, özellikle ilçelerimizin kalkınmasına yönelik projelerin KOP proje stokuna eklenmesi gerekmektedir.

KONYA, HOLLANDA KADAR GIDA VE TARIM İHRACATI NİYE YAPAMASIN?

Konya’nın yüzölçümü neredeyse Hollanda kadardır. Peki, Hollanda 90 milyar dolar gıda ve tarım ihracatı yaparken Konya niye yapamasın? Ama Hükümetin böyle bir vizyonu yoktur. Zira, Hükümet birçok ilde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmuş ama tarımın başkenti diye anılan Konya’da yoktur. Birçok ilde lojistik merkezler faaliyete geçmiş ama Konya’da 10 yıldır bir santim mesafe alınmamıştır.

Ayrıca, Konya ovasının sorunu sudur. Mutlaka, KOP Proje stokuna havza dışından yeni su temini projeleri dahil edilmeli, yeni mavi tüneller yapılmalıdır. Gereken yatırımların yapılması sadece Konya’nın, sadece İç Anadolu Bölgesi’nin değil, bütün Türkiye’nin tarım ve gıda yönünden geleceğini güvenceye alacaktır.

Konya’daki birçok tarihi ve kültürel değerimiz UNESCO dünya mirası listelerine girmiş ama Hükümetin listesine girememiştir. 20 ilde ilan edilen toplam 28 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin planları hazırlanmış, ama bu iller arasında maalesef Konya bulunmamaktadır. Sadece Mevlana Türbesi bu yıl en çok ziyaretçi alan müzedir. Buna rağmen niye Konya’da hiçbir yer dikkate alınmıyor, anlamak mümkün değildir.

İLÇELERİN GELİŞMESİNİN ÖNÜNÜ TIKAYAN, YANLIŞ POLİTİKALARDIR

Bölge içi gelişmişlik farkları her geçen yıl daha da büyümüş, özellikle belde ve köyler göç nedeniyle boşalmış, insanımız şehirlere akın etmiştir. Adrese dayalı nüfus sayımının yapıldığı 2007-2015 döneminde nüfusu yüzde 30’dan fazla azalan ilçeler vardır. Konya’nın merkez dışındaki 28 ilçesinin toplam nüfusu, 2007 yılında 939 bin iken 8 yılda yüzde 6,3 azalarak 2015 yılında 880 bine gerilemiştir. Bütünşehir yasası, iddia edilenin aksine göçü daha da hızlandırmıştır. İlçelerimizin nüfusu geçen yıl da azalmış olup, nüfusu bir yılda yüzde 9’dan fazla azalan ilçeler bulunmaktadır.

Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler gelişmişlik farklarını gidermek şöyle dursun, daha da körüklemiştir. Mevcut teşvik sistemi bölgeler arasında dengesizlik yaratarak, komşu iller arasında haksız rekabet oluşturmaktadır. Teşvik sistemi Konya’da yapılacak özel sektör yatırımlarını frenlemektedir. Bir yatırımcı, hemen yanında daha fazla teşvik alacağı iller varken, Konya’yı, hele ki ilçelerini niye seçsin?

İlçelerimizin gelişmesinin önünü tıkayan, köylerin ve beldelerin göç nedeniyle boşalmasına yol açan AKP Hükümetleri ve uyguladıkları yanlış politikalardır. İddia ediyorum, Türkiye'nin en geri kalmış yerleri iç anadoludadır, toroslardadır. Ermenek kömür faciasındaki bir maden şehidinin babası Recep amcanın yırtık lastiği ve iki odalı evinin hali bölgenin gelişmişlik durumunu gözler önüne sermiştir. İl merkezlerine bakarak değerlendirme yapılmamalıdır. Bugün güzelim köylerin ve beldelerin durumu içler acısı olup giderek viraneye dönmektedir.

SANAYİ YATIRIMLARI, KONYA GİBİ YENİ MERKEZLERE KAYDIRILMALI

Gelişme için tek başına kamu yatırımları da yeterli değildir. Özel sektörün ve toplumun mutlaka katılımı sağlanmalıdır. Kalkınmayı sağlamak ve göçü durdurmak için her bir yerleşim biriminin potansiyeli değerlendirilerek odak, öncü ve destek sektörler belirlenmeli, sektörel ve dar bölge teşvik sistemine geçilmelidir. 

Marmara Havzası ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için sanayinin Konya gibi Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılması gerektiği açıktır. Kalkınma Bakanına sormak istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma için bu yönde yapılan bir planınız, bir çalışmanız var mıdır? İnanıyorum ki bu kapsamda uygulanacak politikalar ve tedbirler, bölgelerin ve ülkenin kalkınmasına ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

KIRSAL KALKINMA İÇİN “TARIM KENTLERİ” PROJESİ UYGULANMALI

Başbakan 2 Eylül 2016 tarihinde “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım Destek Hamlesi” diye yeni bir program açıklamıştır.

MHP olarak hükümetin bu yöndeki girişiminin, bölgenin bölücü terör örgütünden temizlenerek, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma için gerçek bir fırsata dönüştürülmesini ümit ediyoruz.

Bu konunun, 30 Eylül 2016 günü Genel Başkanınımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından basın toplantısı ile kamuoyuna sunulan “Doğu ve Güneydoğu Anadoluyu Kalkındırma Programı ve Kırsal Kalkınma Merkezleri Modeli” programımız kapsamında ele alınmasını samimiyetle öneriyoruz.

 “Kırsal Kalkınma Merkezleri” adıyla projelendirdiğimiz model aslında; ekonomik büyüme, sosyal gelişme, toplumsal uzlaşma ve milli birlik ve bütünleşmeyi hedefleyen entegre programın bir alt programıdır.