MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın, Konya serbest bölgesinin kurulması, sivil havalimanı, Teknik Üniversite ve yerli otomobilin Konya’da üretilmesi ile ilgili basın açıklaması. 9 Şubat 2017
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın,
Konya serbest bölgesinin kurulması, sivil havalimanı, Teknik Üniversite ve
yerli otomobilin Konya’da üretilmesi ile ilgili basın açıklaması.
9 Şubat 2017


KONYA SERBEST BÖLGESİ BİR AN ÖNCE KURULMALI

Konya'ya serbest bölge kurulması yıllardır dillendirilmesine rağmen herhangi bir adım atılmamıştır. 2017 bütçe görüşmelerinde konuyu gündeme getirmem üzerine, Ekonomi Bakanı Sayın Zeybekçi, Aydın ve Konya'da serbest bölge çalışmalarının olduğunu ve olgunlaştığında açıklayacaklarını söylemiştir. Konya'nın sanayi ve ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine yapacağı katkı dikkate alınarak, "Konya Serbest Bölgesi" bir an önce kurulmalıdır.

Konya, tüm özellikleriyle Türkiye'nin merkezidir ve her açıdan hızla gelişmesi için yüksek potansiyele sahiptir. Arazi potansiyeli olarak da Konya, Türkiye'nin en şanslı şehri sayılabilir. Konya, küreselleşme sürecinde dünya ticaretini ve teknolojisini yakından takip ederek düzgün sanayi altyapısıyla modern sanayileşmeyi yakalamıştır.

KONYA YERLİ OTOMOBİLİMİZİ ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP

Konya, mükemmel sanayisiyle ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan üretim merkezlerinden birisidir. Esnek üretim yapısıyla imalat sanayisinde küresel piyasalara entegre olmaya başlayan bir endüstriyel büyüme odağı olmaya doğru ilerlemektedir. Konya'da yapılan ihracatın tamamına yakınının imalat sanayisinden kaynaklı olması bu duruma en çarpıcı örnektir. Sanayide önde gelen sektörler, otomotiv yan sanayisi, makine imalat sanayisi, tarım makineleri, vinç imalatı, ayakkabıcılık ve gıda sanayisidir.

 Otomotivde kaliteli ürünleriyle dünyada çok önemli bir merkez hâline gelen Konya'da otomobilin her parçası üretilebilmektedir. Yeni bir motor üretmek için yeterli altyapısı vardır. Bu itibarla yeni bir tasarımla Türk malı ilk otomobili yapabilecek en uygun şehir Konya'dır. Hükümetin de bu gerçeği göreceğini ve kabul edeceğini umuyor ve bekliyoruz.

Konya'da savunma sanayisi yönünden de önemli bir potansiyel bulunmaktadır ve bu potansiyel en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Özellikle Beyşehir, Üzümlü ve Huğlu'da yüzyılı aşan mazisi bulunan av tüfeği ve silah sanayisi geliştirilmeli ve savunma sanayisine entegre edilmelidir. Bu çerçevede, Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi uygulamaya mutlaka konulmalıdır.

 ULUSLARARASI SİVİL HAVALİMANINA ARTIK KAVUŞMALI

Konya ekonomisinin daha büyük hamleler yapabilmesi, dinamik gücünden ve geniş üretim potansiyelinden daha çok yararlanılması için sanayi ve ihracatla doğrudan ilişkili lojistik merkez, limana hızlı ulaşım, sivil havalimanı, teknik üniversite gibi fiziki altyapı eksiklikleri giderilmeli, mevcut yatırımlara hız verilmelidir.

KONYA-KAYACIK LOJİSTİK MERKEZİ 2008 YILINDA PROGRAMA ALINMASINA RAĞMEN  ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI

Konya'nın bu kapsamdaki projeleri on yılı aşkın süredir konuşulmasına ve sözler verilmesine rağmen uygulamada yeterli mesafe alınamamaktadır. Konya Kayacık Lojistik Merkezi Projesi 2008 yılında yatırım programına alınmasına karşın hâlâ bir çivi bile çakılmamıştır. Aynı yılda programlanan lojistik merkezlerinin bir çoğu hizmete bile açılmıştır. Konya ekonomisi için büyük önem arz eden Kayacık lojistik merkezi yapımına hızla başlanmalı ve bir an önce bitirilmelidir.

TEKNİK ÜNİVERSİTE ZARURET OLDU

Konya sanayicisinin kalifiye teknik eleman ihtiyacını karşılayacak, ar-ge, yenilikçilik ve katma değeri yüksek ileri teknolojiler konusunda sanayiciye destek verecek örnek bir üniversite artık zaruret olmuştur. Konya’ya bir teknik üniversite mutlaka kurulmalıdır.