16.09.2005 - Hanlı-Sakarya'da Yapmış Oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Hanlı-Sakarya'da Yapmış Oldukları Konuşma

16 Eylül 2005

 

Muhterem Hanlılı Hemşehrilerim,

Saygıdeğer misafirler,

Değerli Basın Mensupları,

 

Sözlerime hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum.

Bugün, sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bizlere bu birlikteliği ve mutluluğu bahşeden Yüce Allah’a şükürler olsun.

Burada buluşmamıza vesile olan bu hayırlı hizmeti ortaya koyan değerli belediye başkanımız başta olmak üzere tüm kıymetli mesai arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Hayırlı ve başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum.

Ayrıca, Yerel Seçimlerde Milliyetçi Hareket’e mensup belediye başkanı arkadaşımıza görev tevdi eden, güvenen bütün Hanlılı hemşehrilerime, kardeşlerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Milliyetçi Hareket, bu güven ve destek var olduğu sürece bilinmelidir ki, her zaman kendisini güçlü hissedecek, en iyi ve doğru olanı yapma çabası içinde olacaktır.

Çok Kıymetli Misafirler,
Değerli Hemşehrilerim,

Belediye hizmetleri, toplumun ihtiyaç ve beklentileri dikkate alındığı takdirde gerçekten çok yönlü ve geniş bir çalışma alanı içerisindeki hizmetlerdir.

Belediyelerimiz bir yandan en temel ihtiyaçlar olan su, kanalizasyon, yol, imar ve benzeri ağırlıklı altyapı hizmetlerini yapmak; diğer yandan, günlük hayatın akışını sağlamak, çarşı-pazar düzenini temin edecek faaliyetleri gerçekleştirmek; bir diğer yandan da şehirlere şehir hüviyetini kazandıran kimlik ve kişiliğinin ortaya çıkmasına vesile olan sosyal hayatı canlandıracak etkinliklere öncü olmak gibi gerçekten çok önemli görevler üstlenmişlerdir.

Elbette ki bu faaliyetlerin bir kısmını veya hepsini aynı anda yapabilmek ancak eldeki kaynaklarla mümkündür.

Bu sebeple de belediyelerimizin hep bir öncelik sıralaması içinde, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ve ayrıca yörenin tanıtımına, kalkınmasına imkan verecek, kaynak üretimine yardımcı olacak, milli ve manevi değerlerimizle, tarihi ve tabii güzelliklerimizle uyumlu çalışmalarını arzulamakta ve takdirle karşılamaktayız.

Kıymetli Hanlılı Hemşehrilerim,
Saygıdeğer Misafirler,
Sayın Basın Mensupları,

Bizim belediyecilik anlayışımıza göre; belediyelerimizin tarihi ve doğal dokuyla uyumlu, estetiği ve ruhu olan şehirler oluşturarak insanlarımızı en iyi şekilde yaşatabilmeleri esas olmalıdır.

Çünkü, tabii güzellikler ve kültürel zenginlikler şehirlerin ufkunu genişletir, geleceğini aydınlatır.

Bu nedenle de, Belediyecilik faaliyetleri gerçekleştirilirken, şehrin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel dokusunu zedeleyecek ve gölgeleyecek bir şehircilik anlayışından uzak durulması, çevresel değerleri ve estetiği öne çıkaran yaklaşımların kabullenilip uygulanması şarttır.

Bugün, şehirlerimizde, çağdaş Türk mimarisinin örnekleri olarak değerlendirilecek özellikte eserlerin yeterli sayıda ortaya konulamayışı, elbette ki, ancak kültür ve sanatta geri kalmışlıkla, yozlaşmayla açıklanabilir.

Şehirlerimizi kimliksizlikten kurtarmak, çağın zorunlulukları ile birlikte millî kimliğimizin özelliklerini yansıtmak, yaşadığımız mekâna olan duyarlılıklarımızı artırmak belediyelerimiz için çok önemli ve anlamlı görevlerdir.

Bundan dolayıdır ki, Türk- İslam medeniyetinin ve estetiğinin her biçimiyle, her özelliği ile şehirlerimize yansıtılması, yaşatılması gerekmektedir.

Burada buluşmamıza vesile olan belediyemizin bu hayırlı hizmetinin daha büyük ve hayırlı hizmetlerle sürmesini diliyor, emeği geçen kardeşlerimi bir kez daha kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sağolun, var olun, Yüce Allah’a emanet olun.

 

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı