04.04.2003 - Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Vefatının 6. Yıldönümünde Anıt Mezar'da Yaptığı Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin
Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Hakka Yürüyüşünün 6. Yıldönümünde
Anıt Mezar'daki Anma Töreninde Yaptığı Konuşma
04 Nisan 2003

 

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Aziz Ülküdaşlarım,

Ülkemizin dört bir tarafından ve Türk yurtlarından buraya gelen Yiğit Bozkurtlarım,

Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in hakkın rahmetine kavuşmasından bugüne 6 yıl geçmiştir.

Aradan geçen yıllar boyunca, ne hasreti dinmiş ve ne de yüreğimizde bıraktığı acı, üzüntü eksilmiştir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Dünyamızın ve ülkemizin yaşamakta olduğu şu sıcak günler, bu bilge insanın bizlere kazandırdığı geniş ufkun, ileriyi görme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Ülkücüleri, toplum içerisinde herhangi bir fert olmaktan, bir kimliğe, bir aidiyete ve bir sevdaya yönelten Merhum Başbuğumuz, hepinizin bildiği gibi, ilk gençlik yıllarından itibaren kendisini millet hizmetine vakfetmiştir. Hep Türk milletinin birliği, dirliği ve yücelmesi için çalışmış, çilelerle, sıkıntılarla geçen bir ömür sürmüştür.

Ama, bu zorlu mücadele hayatında sık sık engellerle karşılaşmasına rağmen, dava ve devlet adamlığının zorluklar karşısında metanet ve cesareti kaybetmemek olduğunun en güzel örneklerini vermiştir.

Ne yolundan bir an için dönmüş ve ne de inancından, ülküsünden en küçük bir taviz vermiştir. Bu milleti karşılıksız sevenlerin en başında dimdik yürümesini bilmiştir.

Onun işte bu yılmaz, sorunlar karşısında aklın ve millet yararının dışında bir çıkış olmayacağını iyi bilen tavrı bizlere hep örnek olmuştur.

Soğukkanlı ve sağduyulu analiz kabiliyeti, Türk milletinin değerleri ve çıkarları konusundaki derin hassasiyeti, hem dostları ve hem de hasımları tarafından hep kabul görmüş, ama en çok da Yüce milletimizce takdir edilmiştir.

Aziz Başbuğumuzun Türk milletinin, dünyanın her türlü gelişim ve şekillenmesinde hakim ve belirleyici olması arzusu, Türk milliyetçilerini Türkiye ile sınırlı kalmayan, öncelikle bütün Türk Dünyasını, daha sonra da İslam ve dünya coğrafyasını kapsayacak şekilde geniş bir bilgilenme ve ilgilenme alanına taşımıştır.

Her Türk milliyetçisinin gerek içinde yaşadığı topluma ve gerekse dünyaya karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etme şuurunun arkasında, Türkeş Bey’i bir siyasi hareketin kurucusu olmakla kalmayıp Türk Dünyasının başbuğluğuna taşıyan bu vizyon, bu ufuk bulunmaktadır.

Türk milletinin aziz Başbuğumuzun arzuladığı gibi, içinde bulunduğumuz yüzyılın büyük, güçlü ve belirleyici ülkeleri arasında yer alabilmesi, Türk ve islam dünyasının büyük bir dayanışma ve uyum içerisinde, dünyanın geleceğinde söz sahibi olabilmesi için her şeyden önce bizlerin çaba ve gayretleri gerekmektedir.

Bu güne kadar hep büyük fedakârlıklarla, eksilmeyen bir mücadele azmiyle bu günlere taşıdığımız kutlu davamızın ilelebet sürmesi için, yine bizlere ve gelecek nesillere ayni çileli, zor ve zahmetli yollardan geçmek görevi düşmüştür.

İnanıyorum ki, bu sabır, feregat ve cesaret imtihanımızda da Yüce Allah’ın izniyle başarılı olacak, alnımızın akıyla çıkacağız.

Bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket varoldukça ve bir oldukça Türk milleti hep güçlü olacak, sıkıntıya düşse bile yeis ve kedere kapılmayacaktır. Onurlu yürüyüşüne devam edecektir.

Şimdi, burada, Türk Dünyasının aziz Başbuğu Alparslan Türkeş Bey’in huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim ki;

Başta onun aziz başbuğu olmak üzere Milliyetçi Hareket’in her mensubu bu ülkeyi karşılıksız sevmiştir. Hayatını vatanı ve milleti için vakfetmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Böylesine duyarlı bir hareketin fedakar, cefakar ve kahraman mensupları, her milli davanın sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olacaktır. Bunun şerefini her zaman taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i, ahirete göçeden tüm şehitlerimizi ve dava arkadaşlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Cenab-ı Allah hepsinin ruhunu şad, kabirlerini pür nur, mekânlarını cennet kılsın.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı