31.05.2003 - Gün Sazak ve Şehitlerimizi Anma Töreninde Yapmış Oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin
Gün Sazak ve Şehitlerimizi Anma Töreninde Yapmış Oldukları Konuşma
31 Mayıs 2003

Muhterem Sazaklılar,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Yiğit Bozkurtlarım,

Bu gün dava ve devlet adamı aziz şehidimiz Gün Sazak Bey’i ve bütün dava şehitlerimizi rahmetle anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Öncelikle, buraya gelerek, Gün Sazak Bey’in şahsında dava şehitlerimizi yadeden bütün arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun.

Bir davayı yaşatmak ve sürdürmek o davanın mensuplarının acı ve tatlı bütün anları paylaşmalarıyla mümkündür. Yani, kederde ve kıvançta ortaklık varsa ebediyyen yaşayacak bir dava da var demektir.

Çok şükür ki, Milliyetçi Hareket’in mensupları bu şuurla yetişmiş insanlardır. Bu şuurla da hayatlarını ülkelerine ve ülküsüne adamış dava adamlarıdır.

Yüce Allah’ın izniyle de, Gün Sazak’ı ve her biri ülkü devi olan binlerce yiğit evladını şehit verse de, bağrında büyük çile ve fedakarlıkları büyütse de, davamız hiç bir zaman kesintiye uğramayacak, hep var olacaktır.

Çünkü, biz inanıyoruz ki, bir ölüp bin diriliriz. Sonra hepimiz birer  Gün Bey olup, onlar gibi, canımız pahasına bile olsa, millet ve devlet yolunda şanla, şerefle, gururla ama en iyiler olarak  hizmet veririz.

Bu dün böyle olmuştur, bu gün de böyledir ve yarın da böyle olacaktır.

Kıymetli Misafirler,
Muhterem Arkadaşlarım,

Gün Bey, Türk gençliğinin çok iyi bilmesi ve örnek alması gereken büyük ve mümtaz bir şahsiyettir. Özellikle devlet yönetiminde görev alacak her insanın çok iyi tanıması gereken bir devlet adamıdır.

Merhum Gün Sazak Bey, Aziz Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olmuştur. Milliyetçi Hareket’in çileli, meşakkatli ama şanlı tarihi içerisinde, Başbuğumuzla birlikte onurlu mücadelenin abideleşen isimleri arasındaki yerini almıştır.

Rahmetli Gün Bey, Türk devlet ve siyaset hayatında her an millete hesap vermeye hazır, dürüst bir yönetim anlayışını en iyi temsil eden bir şahsiyettir.

Başında bulunduğu Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda, yolsuzluğu, rüşveti, suistimali ve nemelazımcılığı asla hoş görmemiştir.

Yine, Bakanlığı bünyesinde ehliyet ve liyâkat kriterleri doğrultusunda meslekî kariyer sistemini başlatmıştır. Bilgi, beceri ve başarı ile herkesin önünün açık olduğunu göstermiştir.

Bundan dolayıdır ki, başında bulunduğu Bakanlıkla ilgili olarak kendisinden önceki hemen her bakan ve yönetici ile ilgili ortaya atılan iddiaların hiçbirisine muhatap olmamış, tersine yüce milletimizin büyük güven ve teveccühünü kazanmıştır.

İşte, bunun için, Gün Sazak Bey Türk gençliğinin ve millet hizmetinde bulunanların çok iyi bilmesi ve örnek alması gereken bir şahsiyettir.

O’nun, tavizsiz ve kararlı kişiliği, siyasi ahlâk anlayışı karanlık çevrelerin büyük hedefi olmasını beraberinde getirmişse de, Yüce milletimizin gönlünde ve tarihimizin altın sayfaları içerisinde müstesna yerini almıştır.

Bütün ömrü boyunca tam bir ülkücü gibi yaşamış, ülküsü için çalışmış ve ülküsü için şehit olmuştur.

O’nun mücadele azmi ve örnek hayatı bundan sonra da bizlere ışık tutacak, Milliyetçi Hareket’e ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Yaşanan gelişmeler ve yeni şartlar birkez daha göstermiştir ki, Türk milletinin ve vatanının gerçek gücü ve temsilcisi Milliyetçi Harekettir.

Son zamanlarda, Türk milletinin dilinden dinine, şanlı geçmişinden onurlu geleceğine bütün milli değer ve ideallerinin küçümsenip köreltilmek istenmesi boşuna değildir.

Bugün, içi boş vaatlerle iş başına gelen köksüz ve kimliksiz bir iktidarın elinde milli dava ve iddialarımız, ne yazık ki sulandırılıp milli yük olarak görülmektedir.

Evet bugün, çok acı ama öğretici bir tecrübe yaşanmaktadır.

Türk milleti ve devleti, bu teslimiyetçi zihniyete, ikiyüzlü politikalara layık değildir.

Milletimiz gerçekleri ters yüz edip gözünü boyamak isteyen siyasi zihniyeti iyi teşhis etmeli, art niyetli iç ve dış odakların güdümüne girenleri iyi tanımalıdır.

Herkes bir hususu çok iyi bilmelidir: Türk milleti ve devletinin kirli emellere peşkeş çekilecek milli kıymetleri ve vatan toprağı yoktur.

Milli kıymetlerimiz ve vatanımız, bizlere emanet edilen birer kutsal hazinedir. Bu milli emanetler de her şart altında gözetilecek ve ne pahasına olursa olsun gözbebeğimiz gibi korunacaktır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sözlerime burada son verirken, huzurlarınızda dava büyüklerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha hayırla yad etmek istiyorum.

Yüce Allah’ın rahmeti ve bereketi Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, Gün Sazak Bey ve bütün dava şehitlerimizin üzerine olsun.

Mekânları cennet, ruhları şâd olsun.

Sizler de sağ olun, var olun Allah’a emanet olun.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı