07.04.2001 - Gebze'deki Alarko Tesisleri Açılış Töreninde Yaptığı Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ'nin
Gebze'deki Alarko Tesisleri Açılış Töreninde Yapmış Oldukları Konuşma.
7 Nisan 2001

 

Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,

Alarko Holding'in Değerli Yöneticileri,

Özel Sektörümüzün Güzide Temsilcileri,

Değerli Bürokratlar,

Saygıdeğer Konuklar ve Basın Mensupları,

Sözlerime başlarken bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bizleri, bu hayırlı ve güzel vesile ile biraraya getiren Alarko Holdingin değerli kurucuları Sayın Üzeyir Garih ve Sayın İshak Alaton beyleri kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bu değerli işadamlarımız, bir süreden beri ekonomimizi olumsuz etkileyen kriz ortamına rağmen, yatırım yapmaktan, istihdamı artırmaktan ve üretmekten kaçınmayarak, ne kadar sağduyulu ve uzak görüşlü girişimciler olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.

Pek çok ülkenin zaman içerisinde karşılaştığı ekonomik krizleri aşma deneyimleri dikkatle incelendiğinde, burada hizmete açtığımız tesislerin fiziki kapasitesinin ve büyüklüğünün çok üzerinde bir anlam ve öneme sahip olduğunu görmek mümkündür.

Herşeyden önce, bu tesisler, ekonomik kriz ve durgunluk dönemlerinin aşılmasının en önemli ve gerçekçi yolunun yeni üretim ve istihdam alanlarının açılmasına bağlı olduğunun somut bir örneğini oluşturmaktadır. Ve yine bu tesisler, markasını yaratan, kaliteyi önemseyen ticari işletmelerin krizlere rağmen varlığını koruyacağının, büyümesini sürdürebileceğinin en güzel delilidir.

Değerli Konuklar,

Hepinizin bildiği gibi, ülkemiz, yılların birikimi olan ekonomik sorunları aşmak, dengeli ve istikrarlı kalkınmayı sağlamak amacıyla, çok çetin bir sınav vermektedir.

Çabalarımızın temel hedefini, hiç şüphesiz ülkemizin enflasyon ve işsizlik sorunlarından kurtulması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması, refah ve mutluluğunun arttırılması oluşturmaktadır.

Son dönemlerde yaşadığımız finansal krizlerin çok çeşitli sebepleri ve çözümleri bulunduğu açıktır. Ancak herkesin üzerinde ittifak ettiği husus, kamu kesimi finansman dengesizliği, mal ve hizmet üretimindeki yetersizlik ve reel sektörün içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasıdır.

Gerçekten de reel sektör, uygun ortam bulamadığı zaman, ne toplumsal ihtiyaçları karşılamada yeterli bir üretim düzeyi, ne işsizlik sorununun çözümü, ne de ihracat mümkün olmamaktadır.

Bu bakımdan, hükümetlerin öncelikli görevi, ülkede üretim ve istihdamın önündeki engelleri kaldırarak özel sektörü desteklemek ve müteşebbisler için uygun yatırım ve üretim zeminini oluşturmaktır. Hükümetimiz de bu hususlara ağırlık vermekte ve samimi bir çaba içinde bulunmaktadır.

Uygulamaya konulacak olan "Yeni Ekonomik Program"ın öncelikli hedefi, reel sektöre daha uygun bir iklim sağlamak amacıyla mali piyasalara ilişkin düzenlemeler yapmak ve yatırım-üretim-ihracat zincirini sağlam bir şekilde kurarak, makro-ekonomik istikrar ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını tekrar inşa etmektir.

Böylece, hem enflasyonun temel sebeplerinden birisi olan arz yetersizliğini giderirken, diğer yandan sağlam ve sürekli döviz kaynaklarından olan ihracat artışı sağlanacak, bunun yanı sıra işsizlik sorununa da çözüm bulunmuş olacaktır.

Ekonomik dar boğazdan geçildiği, işsizliğin yaygınlaştığı, üretimin daraldığı böyle bir dönemde bu tür bir tesisin açılması oldukça anlamlı ve bütün piyasalara örnek ve cesaret verici bulduğumuzu huzurlarınızda bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bütün iş dünyamızın ve piyasa aktörlerinin sizin bu öncülüğünüzü iyi değerlendirmeleri ve takip etmeleri gerektiğine inanıyor, toplumsal dayanışma ve elbirliği ile sorunlarımızın üstesinden geleceğimizin idrakinde olmalarını bekliyorum.

Çünkü, içinde bulunduğumuz ekonomik zorlukların geçici olduğunun göz ardı edilmemesi ve reel sektörde atacağımız bu tür adımlar ve hükümet olarak göstereceğimiz kararlı uygulamalarla mevcut sorunları aşabileceğimizden kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.

Yine unutulmamalı ki, hangi hükümet olursa olsun, ülkemizin ihtiyacı olan yatırım ve üretimi gerçekleştirebilmek için yerli-yabancı her türlü müteşebbis ve sermayeye ihtiyaç vardır. Bu çerçevede önemli olan Türk insanının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretilmesi, işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümüne katkı sağlanmasıdır.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Basın Mensupları,

Huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum ki, en başta hükümet olmak üzere, siyasi partiler ve siyasetçiler ülke sorunlarının aşılması konusunda ciddiyetle ve samimiyetle eğilmek, gerektiğinde dayanışma içinde olmak zorundadır. Aynı şekilde herhangi bir hükümetin uygulamaya karar vereceği bir programın arkasında durmaması söz konusu olamaz.

Biz koalisyon ortağı olarak, ülkemiz ve insanımız için gerekli her konuda fedakârlık etmeyi ve sorunların çözümünde kararlılık içinde bulunmayı açık bir şekilde ortaya koyuyoruz.

Bu bakımdan, ülke sorunlarını aşmaya yönelik teşebbüslerin arkasında siyasi destek bulunmadığı yönündeki tartışmaların gereksiz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum.

Burada son günlerde yaşanan bir gelişmeye daha temas etmek istiyorum.

Demokratik bir toplum içinde, son günlerde cereyan eden, başta esnaflarımız olmak üzere çeşitli kesimlerin yürüyüş ve gösterilerini tabi bulmamak mümkün değildir. Bu gelişmeleri toplumumuzda ekonomik istikrarın sağlanması konusunda yükselen bir talep olarak da değerlendirmek gerekir. Şurası açıktır ki, Türk toplumunun her zaman sağduyusunu temsil eden esnaf ve üretici kesimlerin taleplerini, ekonomik karar süreçlerinin daha etkin işlemesi gereğini de ortaya koymaktadır.

Şu da bir gerçektir ki, bu tür durumlarda, sabır ve itidalle hareket etmenin ve tahriklere kapılmamanın, ülkemizde her kesimin lehine olacağının şuurunda olmamız gerektiği kanaatindeyim.

Hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır ki, milletimiz bundan daha büyük badireleri atlatma başarısını geçmişte göstermiştir. Aynı başarıyı tekrar gösterecek ve hakettiği daha iyi yaşama imkânlarına mutlaka kavuşacaktır.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Basın Mensupları,

Konuşmama son verirken, bu tesislerin Türk ekonomisine kazandırılmasında, çalışanından müteşebbisine kadar emeği geçen herkesi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bundan sonra da, bu tesisleri yenilerinin takip etmesini, ekonomimizin güven ve istikrar ortamına bir an önce kavuşmasını temenni ediyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı