17.01.2008 - Başörtüsü Sorununun Çözümü Konusunda Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin
Başörtüsü Sorununun Çözümü Konusunda
Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması

17 Ocak 2008

Sayın Başbakan’ın milli konuları yabancı ülkelerde dile getirme huyu depreşmiş ve İspanya’da yabancı bir ajansın kahvaltısında Türkiye’yi ve Türkiye’deki hukuki ve siyasi uygulamaları eleştiren bir konuşma yapmıştır.

Beş yılı aşan bir süredir ve iki dönem olmak üzere hükümet eden Adalet ve Kalkınma Partisinin, TBMM’de kahir ekseriyetle siyasal güce sahip olduğunu unutmuş görünen başbakan, başörtüsü konusunda tutarlılık ve samimiyet açısından ciddi endişeleri davet eden beyanlarda bulunmuştur.

Gerçekte Sayın Başbakan’ın ve Partisinin başörtüsü meselesini çözmek gibi bir niyetinin olmadığı beş yıllık icraatıyla sabittir. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gerginlik, kutuplaşma ve mağduriyet oyununu inançlarımızın istismarında da kullanmak istenmektedir.

Bu meselede toplumsal uzlaşmanın odağı kamu hizmetlerinden yararlanmada eşitlik ilkesinin korunması olmalıdır.

Adalet, sağlık ve eğitim gibi toplumun kollektif ihtiyaçlarının karşılanması devletin asli görevlerindendir. Kamu hizmeti alan vatandaşlarımızın bunların bir kısmından yararlanıp bir kısmından mahrum bırakılması hem vatandaşlık hakları hem de inançların yaşanması açısından doğru değildir.

Devletin sunduğu hizmetlerinden yararlanmada eşitsizliğe yol açması nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi başörtüsü yasağı uygulamasına karşıdır.

Çözümü gerçekten arzulayanlara da teklifini yapmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin açık ve net teklifi şudur:

Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyu, mevcut Anayasa’nın 10. maddesinin 4. fıkrasında “devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” ifadesine ek olarak bütün işlemlerinden sonra gelmek üzere “her türlü kamu hizmetlerinin sunulmasında ve bunlardan yararlanılmasında” cümlesine yer vererek çözmeyi önermektedir.

Önerdiğimiz anayasa değişikliğinin metni şudur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi.

Madde 1: Anayasa’nın 10. maddesinin 4. fıkrası’nın “devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetinin sunulmasında ve bu hizmetlerden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Madde 2: Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, halkoylamasına sunulduğu takdirde tümüyle oylanır.

Başörtüsü konusunda herhangi bir yasaklayıcı yasal düzenleme bulunmadığı bilinmektedir. Bu konudaki muhalif görüşlerin temel dayanağı Anayasa Mahkemesi’nin 1989 yılında aldığı bir karardır.

Bu şekilde bir düzenleme öncelikle bir kamu hizmeti olan Yüksek Öğretim hizmetinden yararlanma hakkını anayasal eşitlik ilkesi kapsamına alacaktır.

Böyle bir düzenlemeden sonra tartışma konusu olan yasal düzenlemelerin anayasaya aykırılığı da laiklik ve eşitlik ilkesi birlikte değerlendirilip yorumlanacağından daha dengeli bir sonuca ulaşılması da mümkün hale gelecektir.

Bu nedenle mevcut anayasanın 10. maddesinin 4. fıkrasına yapılacak ek bir ifade ile konu hukuki zeminde siyasal ve toplumsal gerginliklere yol açmadan çözüme kavuşturulmuş olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önerdiği bu yaklaşımın kabul görmesi halinde bu konu etrafında ki her türlü tartışma, cepheleşme ve iktidar partisinin yıllardır devam eden istismarı son bulacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu konunun kalıcı ve kesin çözümü için yeni anayasa hazırlıklarını beklemeden TBMM’yi biran önce göreve davet etmektedir.

 

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı