04.02.2008 - Teşkilatlara Yönelik Yayınladıkları Genelge
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

GENELGE

4 Şubat 2008

Aziz Dava Arkadaşlarım,

22 Temmuz seçimlerinden sonra TBMM’de 70 temsilci ile birlikte Grup kurma imkanı elde eden Milliyetçi Hareket Partisi, bu tarihten itibaren, yapıcı, uyarıcı, çözüm üreten siyaset ve muhalefet anlayışı ile Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümünde kararlı ve etkin bir çaba göstermektedir.

Milletimizin temsili ile devletimizin korunması noktasından bu iki vazgeçilmez kutlu değerin birbirini tamamlayarak uzlaşmasında üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olan Türk Milliyetçileri için bu hedefe ulaşmak bir milli görev ve vatan borcu kabul edilmelidir.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi, geçtiğimiz yıllarda devleti korumak veya milleti temsil adına ortaya çıkan kronik çatışma odaklarının yarattığı gerilimi ortadan kaldırmak üzere, tam bir sorumlu muhalefet anlayışı ile siyasal hamleler yapmaya başlamıştır.

Bu itibarla MHP’siz siyaset ortamının rehaveti ile toplumsal çatışmadan ve kutuplaşmadan nemalanan siyaset aktörlerinin etkisi ve nüfuzu partimizin etkin muhalefeti ile azalmakta, bu mihrakların dayandığı siyasal fikirler ile  toplumsal taban zayıflamaktadır.

Hiçbir çözüm üretmeden yapay bir gerilim ortamından beslenen bu siyasal hareketlerin dayanak yaptığı sanal çatışma süreci, Milliyetçi Hareket Partisi’nin parlamentoya girmesi ile son bulmak üzeredir.

Önce oluşturdukları ve sonra kısır kavgalarla beslendikleri ortamın ortadan kakıyor olması, bu mihrakların eleştiri ve ithamlarının merkezine Milliyetçi Hareket Partisini yerleştirmelerine neden olmaktadır.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye’nin sürüklenmeye çalışılan kavgalarına taraf ve alet olmayan, karanlık sokaklardan uzak durarak ülkemizi küresel senaryolardan korumuş olan Milliyetçi Hareketin mensupları üzerinde bugün de başka bir cepheden ve yeni bir oyun sahnelenmek istenmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet ve devletin dengeli ve hassas mutabakatı üzerine kurulu siyaset kültürünü anlamlandıramayanlar partimize ve milliyetçilere yönelik itham, eleştiri ve tahrik kampanyası başlatmışlardır.

Yaşanmaya başlanan gelişmeler bu tahriklerin hız kazanarak, ideolojik anlayışımıza, siyasal duruşumuza ve kurumsal kimliğimize yöneleceğini, küllenmeye yüz tutmuş tarihi husumetleri alevlendirebileceğini ortaya koymaktadır.

Maksatları, geçmişleri ve sabıkaları Türk milleti tarafından çok iyi bilinen mihraklar, sözde Cumhuriyetin bekçileri sıfatıyla Türk milleti ile hesaplaşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi karşısında son zamanlarda saflarını sıklaştırmışlardır.

Sorunları çözme iradesi göstererek, toplumun teveccühüne mazhar olan Milliyetçi Hareket Partisinin ilkeli ve milli duruşunun, milletimiz üzerindeki oyunları bozacak çok önemli stratejik gelişmelere neden olacağı açıktır.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönem boyunca Milliyetçi Hareket Partisi’nin yöneticileri ve mensupları şu hususlara önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

1. Partimiz, 70 değerli milletvekili ile hazır bulunduğu TBMM’de Türkiye gündemine vakıf ve hakimdir. Her kararımız siyasal tarihimizin, ilkelerimizin ve duruşumuzun kırılmayan çizgisine uygun olarak alınmaktadır. Meclis Grubumuzun kararları ve partimizin siyaset hamleleri milliyetçi bir bakışla anlamlandırılacak ve aziz milletimize mutlaka anlatılacaktır.

2. Vehmedilen kaygıları körükleyerek, demokrasi dışı odakları siyasete müdahaleye davet eden çağrılara dikkat edilecek, aziz milletimizin bu konuda bilgilenmesi sağlanacaktır.

3. Türkiye’deki her sorunun yegâne çözüm yerinin TBMM olduğu gerçeğinden hareketle, çareyi sokaklarda arayanlara karşı hassasiyet gösterilecek, bu grupların tahrik ve davetlerine karşı uyanık olunacaktır.

4. Türkiye devlet veya millet arasında bir tercih ve ayrıma tahammülü olamayacak kadar hassas bir süreçten geçmektedir. Bu noktada her dava arkadaşım bu iki kutlu değeri müştereken savunacak, inançları ile kamu kuralları arasında asla taraf olmayacak ve çatışmayacaktır.

5. Her milliyetçinin gönlünde yer eden, Atatürk, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet gibi referanslarla istismar edilerek Türk milliyetçilerinin aklını çelebilecek sinsi ve maksatlı yönlendirme kampanyalarına ve bilgi kirliliğine karşı dikkat edilecek, parti mensuplarımız uyarılacaktır.

6. Milliyetçi Hareket Partisi’nin başka siyaset aktörlerine sözde “omuz verdiği, alet olduğu veya koltuk değneği” olduğuna dair yapılan kara propagandaya fırsat verilmeyecek, dedikodu ve nifak ile partililerimizin mücadele heyecanını kırabilecek çabalara karşı duyarlı olunacaktır.

7. İç ve dış menfaat gruplarının milliyetçilik karşıtı karalama kampanyalarını etkisiz kılmak için milliyetçiliğimiz ve partimizin inanç hürriyetine riayeti, laikliğe bağlılığı, devlet ve millet sevgisi gibi temel görüşleri en yalın, samimi ve kucaklayıcı yönüyle milletimize anlatılacaktır.

8. Milliyetçilere yönelik olarak, soğuk savaş yıllarının sloganları ile yapılabilecek ithamlara karşı uyanık olunacak,, kavga ve çatışma ortamları ile muhtemel kutuplaşma ve cepheleşmelerden mutlaka uzak durulacaktır.

9. Resmi ve idari görevleri esnasında aldıkları üst düzey kamu ünvanları ile isim yapmış emekli zevatın yalnızca bu tesirden yararlanarak milliyetçiler üzerinde nüfuz tesis etmesine müsaade edilmeyecek ve dikkatli olunacaktır.

10. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlanmak üzere Genel Merkez açıklamaları ve partimizin TBMM çalışmaları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin sınırı bu çerçevede çizilecektir.

11. Küçük bir heyecanın bile büyük sosyal sonuçlara yol açabileceği bu hassas ortamda her partili, sosyal huzuru ve siyasal yükselişimizi bozabilecek gelişmeleri takip ve kontrol edecek, değerlendirmeler müteselsilen Genel Merkez’e ulaştırılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de, hiçbir dayatma, tuzak ve senaryoya kapılmadan, hiçbir mihrakın tesir ve telkinine aldırmadan yalnızca büyük Türk milletinin ve kutlu Cumhuriyetimizin yükselişi yolunda yürümeye kararlıdır.

 

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı