27.05.2008 - Gün Sazak Ve Şehitlerimizi Anma Günü Vesilesiyle Yapmış Oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Gün Sazak ve Şehitlerimizi Anma Günü Vesilesiyle
Yapmış Oldukları Konuşma Metni

27 Mayıs 2008

Aziz Ülküdaşlarım,

Muhterem Eskişehirli ve Sazaklı Hemşerilerim,

Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,

İnancı, imanı, kararlılığı ve cesaretiyle bir devre damgasını vurmuş olan ülkü davasının nadide şahsiyetlerinden merhum Gün Sazak Bey'in şehit edilişinin 28 nci yıldönümünde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Vatanımızın bölünme, milletimizin parçalanma senaryolarının zemin bulduğu bir ortamda; gücünü Türk milletinden, heyecanını muhteşem tarihinden alan Türk milliyetçileri, bedeli ne kadar ağır olsa da, kökü dışarıda olan mihraklara karşı mücadeleden asla kaçınmamıştır.

Gün Sazak Bey'de ülküsüne bağlı, ilkelerine sadık bir dava adamı olarak; bu odakların alçakça saldırılarına maruz kalmış ve maddi varlığı ne yazık ki erken bir zamanda aramızdan ayrılmıştır.

Bir dönemin milli vicdanı olarak, Türkçe tavrın ve davranışın abide temsilcilerinden olan Gün Sazak Bey'in elbette, devlet ve siyaset hayatındaki yeri doldurulamaz, değeri unutulamaz ve kıymeti vazgeçilemezdir.

Bu itibarla Türk milliyetçilerinin; inanç ve idealleri uğruna gözünü kırpmadan Hakka yürüyen Gün Sazak Bey ve ülkü şehitlerinin aziz hatıralarını, artan bir şuurla yaşaması ve gelecek nesillere aktarmasının gerekliliği ortadadır.

Gün Sazak Bey; gerek devlet yönetiminde, gerekse de siyasi yaşamında, doğru bildiklerinden sonu ve sonucu ne olursa olsun vazgeçmeyen, inandıklarından taviz vermeyen, ilkelerinden şaşmayan mümtaz bir kişiydi.

O, Türk milletini ilelebet huzur, güvenlik, esenlik, şeref ve haysiyetle yaşatma konusunda söz birliği etmiş olan Türk milliyetçilerinin fedakâr ve feraset sahibi bir ferdiydi.

Kısa bir süre icra ettiği Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevi süresince; karaborsacı, vurguncu, yolsuzluk simsarı ve rüşvetçilere göz açtırmamış, böylelikle aziz milletimizin iftiharını kazanarak, Milliyetçi Hareket'in ve Türk milliyetçilerinin yüz aklarından birisi olmuştur.

Kolay ve çabuk elde edilebilir günü birlik kazanımlar peşinde koşmayan, onurlu bir gelecek için büyük bir gayret ve azim gerektiğine inanan Türk milliyetçileri, Gün Sazak Bey'in örnek hayatı ve yeni nesillere model olacak yaklaşımlarıyla ne kadar haklı olduklarını bir kez daha ispat etmişlerdir.

İçinde bulunduğumuz siyasal ortamın kriz ve gerilimlere teslim edildiği, devlet imkânlarının yakınlara, yandaşlara ve akrabalara peşkeş çekildiği bu marazi dönemde, Gün Sazak Bey'in önemi, değeri ve sahip olduğu erdemi daha iyi anlaşılabilecektir.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Eskişehirliler,

Dün, gayri milli oluşumların Türk milletine yönelik gasp ve tasallut girişimine karşı verilen onurlu ve muhteşem mücadelenin ne anlama geldiği üzerinde bugün mutlaka düşünülmesi ve sonuçlar çıkarılması, karşılaşılan yeni sorunlarla mücadelede yararlı olacaktır.

Bilinmelidir ki, aziz milletimizin mukaddes varlığına kast etme aymazlığına kendi kaptıranlara, geçmişte tarihi bir cevap veren Türk milliyetçileri, bugün ve yarında aynı kararlılığı gösterebilecek cesaret ve güce ziyadesiyle sahiptir.

Ayrıca bu coğrafyada var olabilmemiz için kendisini feda etmiş olan bütün şehitlerimizin aziz hatıraları; lider ülke Türkiye hedefine yönelik kutlu yolculuğumuzda önümüzü aydınlatan, bizlere ilham veren manevi kaynaklarımız olarak ilelebet var olacaklardır.

Bağımsız ve onurlu yaşayabilmemiz için her biri bir bayrak gibi Türk milletinin gönlünde yer eden şehitlerimizin üzerimizdeki hakları, sahip olduğumuz sorumlulukları daha çok arttırmaktadır.

Şu hususu da unutmamak lazımdır ki; aziz milletimizi, sadece sevme ve bağlılık hususunda değil, hizmet etmede de öncelikli olma amacını taşıyan Türk milliyetçileri bu yüksek sorumluluğun her zaman bilincinde olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve Gün Sazak Bey olmak üzere; vatanın bağımsızlığı, devletin devamlılığı ve şanlı bayrağımızın dalgalanması uğruna hayatlarını kaybetmiş olan ülküdaşlarımızı, aziz şehitlerimizi, sonsuz minnet ve şükranla anıyor, Cenabı-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum.

Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun!

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı