29.05.2008 - Dinleme Skandalı Konusunda Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin
Dinleme Skandalı Konusunda Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması

29 Mayıs 2008

Son günlerde Anayasal kurumların ve siyasi partilerin yasa dışı yollarla dinlenmesi konusunda yaşanan gelişmeler, demokratik Parlamenter rejimin ve insan haklarına dayalı hukuk devletinin geleceğini tehlikeye düşürecek vahim boyutlara ulaşmıştır.

20 Mayıs 2008 günkü Meclis Grup konuşmamızda bu konuda dile getirdiğimiz endişeler ve yaptığımız tespitler maalesef doğrulanmış bulunmaktadır.

AKP’nin korku diktatörlüğü kurma niyetlerini gösteren somut belirtiler son dönemde güç kazanmış ve siyasi meşruiyetini kaybeden iktidar partisinin hukuki ve ahlaki olmayan yollardan medet umduğu somut gelişmelerle bir kere daha anlaşılmıştır.

Anayasal organları hedef alan taciz kampanyalarıyla, gayri meşru yollarla yaratılan baskı ortamlarıyla ve devletin bazı birimlerindeki kadrolaşmanın çeteleşmeye dönüştürülmesiyle devleti ve toplumu kuşatma altına alarak siyasi iktidarını sürdürme gafletine düşen AKP Türkiye’yi bir kaos ortamına sürüklemiştir.

Anamuhalefet Partisi’nin devletin güvenlik güçlerince dinlendiği yolunda dile getirilen iddialar, bütün yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması gereken çok ciddi bir nitelik taşımaktadır.

Bu konunun, “bildiğiniz bir şey varsa açıklayın, ispat edin” gibi polemiklerle geçirilemeyeceği ortadadır.

Bunun çok ciddi siyasi ve hukuki sonuçları olması kaçınılmazdır.

İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda idari soruşturma yaptığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da inceleme başlattığı açıklanmıştır.

Bu süreçlerin biran önce sonuçlandırılması ve konunun idari ve hukuki bütün yönleriyle biran önce açıklığa kavuşturulması büyük önem taşımaktadır.

Bu süreçler işlerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda sessiz kalmamalıdır.

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına bu amaçla sonuna kadar işlerlik kazandırması yerinde olacaktır. Bu çerçevede, gensorunun yanı sıra bu konuda Anayasa’nın 98. maddesi ve İç Tüzüğün 105. maddesi uyarınca Meclis araştırması yapılması üzerinde gereğince düşünülmelidir.

Bu süreçlerin hayata geçirilmesi, Meclis çoğunluğu nedeniyle AKP’nin göstereceği fikri namus, iyi niyet ve samimiyete bağlıdır.

Yasadışı dinleme iddialarını reddeden ve bunların sahipleriyle mutlaka hesaplaşacaklarını söyleyerek meydan okuyan AKP’nin Meclis araştırması konusunda öncülük yapması veya tarafımızdan verilecek böyle bir önergeyi desteklemesi, kendileri bakımından bir siyasi ahlak ve samimiyet sınavı olacaktır.

Ateşin bacayı sardığı bugünkü ortamda Sayın Başbakan ve arkadaşları, siyasi ve şahsi çıkar hesaplarıyla Türkiye’nin geleceğini kurtarma düşüncesi arasında bir tercih ile karşı karşıyadır.

Buradaki ince çizgi de; milli iradeyi siyasi eşkıyalık yapmak için paravan olarak kullanma ilkesizliğiyle, milletin verdiği yetkiyi hukuk ve meşruiyet yolundan ayrılmadan Türkiye’nin aydınlık geleceği için kullanmak dürüstlüğünü ayıran çizgidir.

AKP’nin bu konuda izleyeceği yol yakında görülecektir.

Ancak, unutulmamalıdır ki, gayri meşru vasıtaları kirli bir silah olarak kullananların bunun hayrını gördüklerine tarih şahit olmamıştır.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı