05.06.2008 - Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Değişikliklerini İptal Kararı Hakkında Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin
Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Değişikliklerini İptal Kararı Hakkında
Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması

5 Haziran 2008

 

Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusu üzerine TBMM’nin 9 Şubat 2008 tarihinde 411 oyla kabul ettiği Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerinde yapılan değişikliklerini iptal etmiş ve yürürlülüğünü durdurmuştur.

Mahkemenin kararları kesin olup buna herkes saygı duymak durumundadır.

Ancak, Türk milletinin duygularına tercüman olan bizlerin bu konudaki gerçekleri dile getirmesi de siyasi sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Yükseköğretim kurumlarında başörtüsü sorununun toplumsal bir huzursuzluk konusu olarak kanayan bir yara haline geldiği bilinen bir gerçektir.

TBMM’nin bu sınırlı amaçla Anayasa’nın 10 ve 42. maddelerinde yaptığı değişiklikler, bu soruna toplumsal hoşgörü anlayışıyla makul bir çözüm bulunması amacına yönelik samimi bir çaba olmuştur.

Bunun devletin temel ilkelerine yönelik bir hareket olarak değerlendirilmesi siyasi açıdan kabul edilemez.

  • Anayasa Mahkemesinin bu kararı, çözümsüzlüğe itilerek kanayan bu toplumsal yarayı derinleştirmiştir.

Bu kararla milli vicdan yara almıştır.

Sorun bu şekilde hukuki bir sonuca ulaştırılmış olsa da, bunun milli vicdanda nasıl çözüleceği konusu açıkta kalmıştır.

  • Bu kararın çok yönlü sonuçları olması kaçınılmazdır.

Bu karar korkarız ki, Türk toplumunun inanç temelinde bölünmesi ve cepheleşmesi sürecini hızlandıracaktır.

“Milletle-devleti, devletle-milleti” karşı karşıya gibi gösterecek bu karar, bu yöndeki istismar çabaları için değerli bir zemin teşkil edebilecektir.

  • Burada şu gerçekler açıkça söylenmelidir:

Anayasa Mahkemesinin kararı hukuki değil siyasidir.

Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi, Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleme ve denetleme ile sınırlıdır. Anayasa’da açık olarak belirlenen bu yetki aşılmış ve konunun esasına girilerek Anayasa değişiklikleri iptal edilmiştir.

  • Mahkemenin bu kararının AKP’nin kapatılması davası üzerindeki muhtemel etkileri hakkında görüş bildirmek doğru değildir.

Ancak, iddianamenin özünü oluşturan başörtüsü konusundaki Anayasa değişiklikleri iptal edildiğine göre, davanın esasının ortadan kalkmış olup olmadığı da üzerinde durulması gereken bir husustur.

  • Sonuç olarak, Milliyetçi Hareket Partisi milli vicdanı yaralayan bu siyasi kararı Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir üzüntü ve endişe ile karşılamıştır.
Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı