03.11.2008 - 29 Mart 2009 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri Seçim süreci hakkında İl ve İlçe Yöneticilerine yayımladıkları genelge
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin
29 Mart 2009 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri
Seçim süreci hakkında İl ve İlçe Yöneticilerine yayımladıkları genelge
3 Kasım 2008

 

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Demokratik yönetimlerin vazgeçilmez siyasi ve sosyal sınav alanı olan yeni bir seçim süreci daha 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşecek ve bütün yurtta “Mahalli İdareler Genel Seçimleri” yapılacaktır.

Yaşanan gelişmeler, bu tarihi gün yaklaştıkça ülkemizin yıllardır biriken sorunlarının daha da ağırlaşacağını, Türkiye’nin geleceğini hayati seviyede ilgilendiren çok önemli gelişmelerin olacağını, Türk milletinin kardeşliğinin yara alacağı kritik bir sürecin başlayacağını göstermektedir.

Giderek artan yoksullaşmanın, yaygınlaşan yolsuzlukların, durma noktasına gelen üretimin, tavizle sürdürülen dış ilişkilerin ve daha da önemlisi artık alenen gerçekleşen isyan gösterilerinin yaşandığı ülkemiz maalesef Cumhuriyet tarihinin en büyük sorunları ile karşı karşıyadır.

Altı yıl boyunca Türkiye’yi tek başına idare eden siyasi iktidarın hayatımızın her alanındaki yanlış teşhisleri ve ürkek ve kısır dünya görüşü ülkemizi tam bir dar boğazın eşiğine kadar getirmiştir.

Hükümet, baştan yanlış girdiği yolda yönünü ve pusulasını tamamen kaybederek milletimizi küresel ve milli tehditler karşısında çaresiz ve etkisiz bırakmıştır.

Bugün, 85. kuruluş yılını kutladığımız “Türkiye Cumhuriyeti”nin tanımında da anlamını bulan kucaklayıcı ve kapsayıcı millet varlığımız ve bunun siyasi yansıması olan üniter yapımız ciddi bir çözülme tehdidiyle karşı karşıyadır.

Türk milletinin yapı taşı olan milli kimliğimizin ve toplumsal birliğimizin tahrip edildiği, kardeşlik duygularımızın zedelendiği bu süreçte ağır yoksulluğun neden olduğu yıkım, bin yıllık geleneksel toplumsal yapıları, inanç sistemimizi, aile ve ahlak gibi kutlu değerlerimizi etkisi altına almış ve ne üzücüdür ki yozlaşma ve çözülme belirtileri her alanda görülmeye başlanmıştır.

Karşımızdaki bu karanlık gerçek sonucunda, ekonomik gelişmeleri küresel oyuncuların inisiyatifine, siyasi konuları Avrupa dayatmalarına, terör ve bölücülükle mücadeleyi Iraklı aşiret reislerinin insafına, PKK’yı bitirmeyi ise küresel gücün merhametine teslim eden siyasi iktidar ve kadroları için yıllardır iddia edilen sanal gelişmenin ve yapay başarıların da artık sonuna gelinmiştir.

Aziz milletimiz bu sürecin bütün sıkıntılarını yakından yaşamaya başlamış; açlık ve adaletsizliğin, yokluk ve yoksulluğun kapısına kadar yanaşmış olduğunu, tehlikenin milyonlarca aile reisinin alın terine, aile fertlerinin helal kazancına ve huzuruna kadar dayandığını görmeye başlamıştır.

Toplumun her kesiminden feryatların duyulduğu bu çok kritik dönemde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, aziz milletimiz için yeni bir dönemin müjdecisi olacağı, yaşanan bunalımlara son vermek için siyasi iktidara toplumsal bir ihtarın verileceği anlaşılmaktadır.

Bu açıdan, yaklaşan mahalli seçimlerde verilecek karar, yalnızca yerel yöneticilerin seçimi olmayacak, aynı zamanda ülkemizin siyasal gidişatını da belirleyecek ve yakın dönemin geleceğinde şekillendirici rol oynayacak bir kararın da işaretini verecektir.

Ancak bunlara ilave olarak bu dönem için en çok önem atfettiğimiz husus, milli kimliğe sahip çıkmanın, milli devleti yükseltmenin ve hakkaniyete dayalı bir sosyal hayat ile temiz, ahlaklı, namuslu ve güçlü bir iktidar arayışının izlerini taşıyacak olmasıdır.

Bizim için, yaklaşan seçimin aziz vatanımız ve muhterem milletimiz açısından öncelikli anlamı, önemi ve değeri burada yatmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin çok partili hayata geçtiği 1945 yılından sonraki demokratik siyasal ortamda, 40 yıla yaklaşan süredir varlığını koruyarak geliştirmiş, milletin teveccühünü kazanmış çok köklü bir siyasal kurumudur.

Yasaların tanıdığı imkânlarla geçmişten bu güne kadar tüm yurtta teşkilatlanmış, en küçük yerleşim yerinden en büyük kentlerimize kadar geniş ve güçlü bir teşkilat yapısını ve bu teşkilatı yönetecek siyasal yapılanma ile karar mekanizmalarını bütün yurtta oluşturmuş bir siyaset temsilcisidir.

İnanç, köken, bölge farkı gözetmeksizin milletimizin tamamını yükseltmek maksadıyla yürekten inandığı milliyetçiliği, bir toplumsal yönetim projesi olarak benimseyen Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğundan beri temel aldığı millet varlığı ve değerlerinin en samimi temsilcisi, yüksek erdem ve ilkeli siyasetin de öncüsü olmuştur.

Son yıllarda yaşanan dış gelişmeler karşısındaki milli duruşumuz, iç meseleler karşısındaki kırılmayan çizgimiz ve sorunlara kapsamlı ve kucaklayıcı yaklaşımımız, mensuplarımızı milli ve manevi değerlerin yegâne temsilcisi, Milliyetçi Hareket Partisini de toplumsal bir siyaset merkezi haline getirmektedir.

Bugün de, Türk milletinin bekasında ve Türkiye’nin onurlu geleceğinde söz sahibi olmak, millete yerelde hizmet etmeyi istemek gibi tarihi bir sorumluluğa katılarak bu kutlu heyecanı yaşamak elbette her milliyetçinin, her vatanseverin ve vatandaşımızın hakkıdır.

Bu sürecin tamamen demokratik bir yarışma arzusu ve hizmet verme heyecan içerisinde, yüksek ahlak ve hoşgörüyü esas alan bir siyasi rekabet ortamında, kardeşliği muhafaza ederek yürütüleceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Altı yıllık süre içinde, tüm eleştiri ve ithamlara, oyun ve tuzaklara rağmen, şuurlu, vakur ve kararlı duruşunu koruyan Milliyetçi Hareket Partisinin, siyasi tercihlerinde ve yöneldiği istikamette ne kadar haklı olduğu yaşanan gelişmelerden ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinde siyaset yapmaya ve yerel yönetici olmaya talip olanların sayısında yaşanan artış, partimize olan yönelişin önemli bir işareti olmuş ve haklı olarak hepimizi gururlandırmıştır.

Milliyetçi Hareket, yüreğinde ve gönlünde vatan sevgisi, millet sevdası, al bayrağa hürmet, birleşme ve kucaklaşma arzusu, insana hizmet aşkı taşıyan ve vazgeçilmez ilkelerimizi benimsemiş erdem ve ahlak sahibi herkese açık en önemli siyasi buluşma adresidir.

Partimiz, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde;

  • İnsanı merkeze alan kutlu bir hizmet anlayışına sahip,
  • Temsil ettiği milliyetçi fikirlerin yüksek sorumluluğunu taşıyan,
  • Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun yetişmesinde görev almaya talip,
  • Mahalli idarelerin demokrasi içindeki yeri ve önemine vakıf,
  • Büyük milletimizin kardeşliğini korumakta mutlaka kararlı olan,
  • Namuslu, faziletli, ahlaklı ve dürüst hizmeti ilke edinen adaylar ve kadrolarla yola çıkacak ve mutlaka başarıya ulaşacaktır.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 29 Mart 2009 da yapılacak ve partimiz bütün seçim çevrelerinde aday göstererek, Türkiye genelinde seçimlere katılacaktır.

Bu kapsamda aday adaylığı süreci gayri resmi olarak başlamış, partimiz saflarında hizmete talip olan çok sayıda arkadaşımız faaliyetlerine hız vermişlerdir. Bu kutlu yarış ve rekabet her türlü takdirin üzerindedir.

Mahalli İdareler Genel Seçim sürecinin bir esasa oturtulması, ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ve bu konuda fikir ve teamüllerin değerlendirilmesi maksadıyla partimizin Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, Başkanlık Divanı Üyeleri ve İl Başkanları ile toplantılar yapılmıştır.

Bu kapsamda, aday adaylığı sürecini düzenleyecek, aday adaylarını belirlenen kıstaslar üzerinden değerlendirecek bir “Ön Değerlendirme Komisyonu” nun Parti Genel merkezi bünyesinde teşkiline karar verilmiş ve bu konudaki gelişmeler ve esaslar aşağıya çıkarılmıştır.

18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı “Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun” un 8 inci maddesinde “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçim başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son pazar günü oy verme günüdür.” denilmektedir.

29 Mart 2009’da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi partiler ve seçim kanunları uyarınca seçimin başlangıcı olan 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren belirlenecek “Seçim Takvimi” ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat kademeleri bakımından “Seçimin Başlangıç Tarihi” öncesi hazırlık süreci aşağıdaki şekilde yürütülecek ve tüm teşkilat kademelerince belirlenen hususlara titizlikle uyulacaktır.

1-   Partimizden, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için aday adayı olmak isteyenler;

a. İlçe ve belde merkezleri için ilçe başkanlıklarına, büyük şehre bağlı alt kademe belediyeleri için merkez ilçe başkanlıklarına, il merkezleri ve büyükşehir belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına, 14 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’ a kadar başvuracaklardır.

b. İlçe ve merkez ilçe başkanlıkları, kendilerine yapılan başvuruları tasnif ederek 16 Kasım 2008 Pazar günü saat 17.00’a kadar il başkanlıklarına intikal ettireceklerdir.

c. İl yönetim kurulları ilçelerden, büyük şehirlerde merkez ilçelerden gelen aday adaylığına ilişkin listeleri, 21 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’a kadar Genel Merkez’e intikal ettireceklerdir.

2-   Genel Merkez’de bir “Ön Değerlendirme Komisyonu” kurulmuştur.

Kurul, Milliyetçi Hareket Partisinden belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için başvuranların, talip olunan hizmet için yeterliliğini; siyasi partiler ve seçim kanunları ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde, MHP’nin ilke, politika ve hedefleri ile uyumu, temsil kabiliyeti, yerel sorunlara ve çözümlerine ilişkin projeleri, eğitim durumu, mesleki deneyimi ve benzeri objektif kriterlere göre, gerektiğinde mülakat da yapılmak suretiyle değerlendirecektir. 

3-   Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adayları nihai olarak, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek olan seçim takvimi doğrultusunda “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılan değerlendirme de dikkate alınarak yetkili organların belirleyeceği yöntemlerle tespit edilecektir.

4-   Partimiz il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile merkez yönetim kurulu üyelerinden belediye başkanlığına aday adayı olmak isteyenlerin ilgili yasalar ve Parti Tüzüğü çerçevesinde YSK tarafından belirlenecek tarihte görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir.

Bu tarih yasa gereği seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2009’ dan önceki bir tarih olmak zorundadır. Bunlardan, belediye ve il genel meclisi üyeliklerine aday adayı olacaklar ise ilgili yasa ve tüzük gereğince istifa edeceklerdir.

5- Tereddüt edilen konularda ve sıralı teşkilat kademelerinde açıklığa kavuşturulamayan hususlarda “Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı”ndan bilgi alınacaktır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bizim siyaset anlayışımız, kutlu bayrağın yükseltilerek bir hizmet ve yükselme ülküsü olarak elden ele bir emanet halinde taşınmasını ilke edinmiştir.

Bu itibarla siyasetimizin vazgeçilmezlerini savunarak, partimizin kırkıncı yılında bir bayrak da ben dikmek istiyorum diyen herkese kapımız ve gönlümüz açıktır.

Bugün Türkiye’nin her yöresinde, geçen seçimle işbaşına gelerek mahalli idarelerde görev alan arkadaşlarımızın başarılı, fedakâr, faziletli ve ahlaklı çalışmaları bizlere yeni dönem için de ümit vermekte, heyecanımıza heyecan katmakta ve kadrolarımıza olan itimadımızı artırmaktadır.

Seçim sürecinin, partimize yakışır bir siyasi olgunluk ve sükûnet içinde sürdürülmesi ve sonuçlandırılması aziz milletimizin partimiz mensuplarından öncelikli beklentisidir.

Bu açıdan önümüzdeki seçim süreci, sevgi ve saygıya dayalı, demokratik bir yarışma, siyasal bir rekabet ve heyecan içinde gerçekleşecek ve siyasi hareketimiz, Türkiye Sevdalıları için gerçek bir buluşma ve kucaklaşma vesilesi olacaktır.

Bu düşüncelerle, hizmet yarışında partimizi tercih eden bütün vatandaşlarıma ve dava arkadaşlarıma seçim çalışmalarında üstün başarılar diliyor, büyük Türk milletimizin huzur ve refahı ile kardeşliğinin korunması yolunda bu seçimlerin bir vesile ve fırsat olmasını temenni ediyorum.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı