03.05.2009 - 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Kutlama Mesajı
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin
3 Mayıs Milliyetçiler Günü Münasebetiyle Yapmış Oldukları Yazılı Basın Açıklaması
2 Mayıs 2009

 

Akıl ve sağduyunun kaybolduğu İkinci Dünya Savaşı yılları, ülkemizde yeni arayış ve taleplerin doğmasına yol açmış, milli duruşun sayıca az idealist bir grup tarafından dillendirilmesine neden olmuştur.

Merhum Hüseyin Nihal Atsızın haklı olduğu bir hukuksal süreci milliyetçi bakış açısıyla sahiplenen vatanseverlerin, Ankara Ulus meydanında toplanarak, milletimizin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen, çatışan tezlere demokratik itiraz hakkını kullanmasının üzerinden tam 65 yıl geçmiş bulunmaktadır.

3 Mayıs 1944 olayları; baskı, şiddet, kovuşturma ve haksızlıkların bile, milli bir hedefi kendileri için pusula yapmış olanları inançlarından asla vazgeçiremediğini, işkence ve zulümlerin bir işe yaramadığını herkese açıklıkla ispat etmiştir.

Meydana getirdiği sonuçlar itibariyle, bu kutlu tarih aynı zamanda, aralarında merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de bulunduğu milliyetçiliğin kutup yıldızlarının; Türk milletinin tarihi serüvenini yanlış ve kasıtlı yorumlayarak, yabancı ve aykırı fikir cereyanlarına davetiye çıkaranlara karşı gösterdikleri onurlu mücadelenin de miladı olmuştur.

Bu çerçevede milliyetçilik, Türk siyasal sistemine ve aktörleri arasına girmiş, toplum nezdinde katlanarak, büyüyerek ve gelişerek bugünlere ulaşmıştır.

Ayrıca milli kimlikte yaşanan tahribata, milli konularda gösterilen duyarsızlıklara; 1944 olaylarının kahramanları tarafından milliyetçiliğe tema teşkil eden teorik kabullerle, hafıza örgülerinin ve sembollerin derin anlamıyla karşı çıkılmış, yaklaşık çeyrek yüzyıl önceki fedakâr ruha tekrar kavuşulmasının önemi vurgulanmıştır.

Dönemin sosyal ve ekonomik sıkıntılarından bunalan aziz millet fertlerinin olumsuz tepkilerini, arayışlarını milli dayanışma çağrılarıyla siyasi kulvara çeken cefakâr milliyetçi dava insanları, sonu ve sonucu ne olursa olsun baş koydukları yoldan asla taviz vermeyerek, bugünkü zaman diliminde bizlere ilham kaynağı olmuşlardır.

Şu da bir gerçektir ki; fikir ve kanaat özgürlüğünün zedelendiği bir dönemde, Türk tarihine 1944 yargılamaları olarak geçen davanın 23 şerefli mensubu, yaktıkları milli meşaleyle milliyetçiliğin alternatif siyasi bir hareket olarak popülerleşmesini ve meşrulaşmasını da sağlamışlardır.

Böylelikle milliyetçilik, düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren özelliğiyle kültür ve siyasal alana yansımış, millet fertlerinde mensubiyet hissi ve bilinci uyandırarak, milletler mücadelesinde ülkemizin manevi hareket merkezi haline gelmiştir.

Tehditlerin yıldıramadığı, tehlikelerin vazgeçiremediği ve hatıralarıyla bizlere, yolumuzda kararlılıkla ilerleme konusunda azim ve güç veren 1944'ün mümtaz milliyetçi şahsiyetlerini bu vesileyle şükranlarımla anıyorum.

Büyük Türk milletinin ve değerli ülkü arkadaşlarımın bu mana yüklü özel gününü kutluyor; 3 Mayıs 1944'ün hayatta olan fedakâr milliyetçi kahramanlarına minnet hislerimle saygılarımı sunuyorum.

Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, hayatlarını vatan ve millet yolunda kaybeden tüm aziz dava şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun.

 

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı