06.11.2009 - "9. Olağan Büyük Kurultay sürecine dışarıdan müdahil olma niyetlerine" ilişkin yazılı basın açıklaması.
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
"9. Olağan Büyük Kurultay sürecine dışarıdan müdahil olma niyetlerine" ilişkin
yazılı basın açıklaması.
6 Kasım 2009

Türkiye’nin çok ağır bunalımları yaşadığı ve milletimizin bekasının ağır tehditlere maruz kaldığı bir dönemde, Milliyetçi Hareket Partisi 9. Olağan Büyük Kurultayını gerçekleştirecektir.

Bu tarihi toplantının sancılı bir süreçte bulunan Türkiye için önemi ve değeri ortadadır.

Milliyetçi Hareket, yerinde ve zamanında yaptığı siyasal müdahalelerle, çözülmek istenen milli birlik ve beraberliğin yegâne temsilcisi ve bu hassas değerlerin son kalesi olduğunu ispat etmiştir.

Partimizin tek başına duruşu milletimiz de uyandırmış ve üzerlerinde oynanmak istenen oyunun bozulmasını sağlamıştır.

Başka başkentlerde kurgulanmış, yıkım ve çöküş getirecek senaryolarını uygulamakta ummadıkları bir tepki ve engelle karşılaşan mihrakların partimizi etkisiz hale getirmek için her yol, tuzak ve yöntemi demekten başka çarelerinin kalmadığı ortadadır.

Nitekim, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongre sürecini önlemek, sabote etmek ve milliyetçi-ülkücü iradeyi etki altına almak gibi yürütülen bütün çabalar geride kalan süreçte boşa çıkartılmıştır.

Hükümetin partimiz üzerindeki oyunları; fikri duruşu, yüksek karakteri ve ülküleri son derece sağlam olan delege yapımıza sızmasına ve müdahil olmasına fırsat vermemiştir.

Ardından, sözde Genel Başkan aday adayı olduklarını ilan eden bazı şahıslar üzerinden kongremizi baltalamak ve duruşumuzu bozmak için yeni oyunlar sergilenmek istenmiş ama bunlar da boşa çıkartılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönetici olmak gibi şerefli bir talebin hukuki ve manevi şartları ve esasları bellidir.

Karanlık ilişkiler içindeki şahısların, kazançlarının kaynağını açıklayamayan kişilerin, yabancı ülkelerle ticaretin de üstünde özel ve kuşkulu bir yakınlaşma ve işbirliği geliştirenlerin Milliyetçi Hareket Partisinde hangi seviyede olursa olsun asla yerleri olmayacaktır.

Kongremiz, partimizin kırk yıllık tarihindeki vakara uygun olarak ve demokratik kuralların içinde huzur ve esenlikle sonuçlanacaktır. Bu konuda bütün hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Ancak, hükümetin elindeki kamu gücünü kullanarak kurultayımızın huzurunu bozmayı, partimizin vakarına zarar vermeyi, mensuplarımızı tahrik etmeyi ve bu yolla siyasal kazanç sağlamayı planladığına dair güçlü emareler alınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleri belli olan, çizgisi kırılmamış, kadroları kararlı ve inançlı bir siyasal harekettir.

Bu kadrolar, tercihlerini hiçbir telkin ve tesire bakmaksızın, yalnızca kendi iradeleri ile belirler ve yöneticilerini tamamen kendi kadroları içinden seçerler. Yine aynı şekilde olacağı kesin ve açıktır.

Ancak, başta hükümet olmak üzere, hangi mihrak ve odaklar olursa olsun bu muhteşem iradeye müdahaleye yeltenmeleri halinde Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının verecekleri karşılığın muhataplarında ağır siyasi sonuçlar doğuracağının bilinmesini isterim.

Bütün tedbirlerimize rağmen, kongremizde yaşanması muhtemel olumsuzlukların sorumluluğu Adalet Ve Kalkınma Partisi hükümetine ve görevlendirdiği emniyet mensuplarına ait olacaktır.

Ve böylesi bir huzursuzluğun partimizin en büyük temsil ortamında gerçekleşmesi halinde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bunun sonuçlarına katlanacaktır.

Hükümetin desteği, himayesi ve zorlaması milliyetçi- ülkücü iradenin kabul edemeyeceği komplonun, kışkırtmanın veya tartışmanın yaşatılması halinde, bu tarihten itibaren AKP’nin yurt çapındaki hiçbir toplantısının huzur ve emniyet içerisinde yapılmasının güvencesi olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket oynanan oyunların farkında ve şuurundadır. Bu ikazlara dikkat edilmesi muhataplarının yararına olacaktır.