20.01.2010 - "Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin iki ülke arasında imzalanan Protokollere ilişkin kararı" hakkında yaptığı basın açıklaması.
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
"Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin iki ülke arasında imzalanan
Protokollere ilişkin kararı" hakkında yaptığı basın açıklaması.
20 Ocak 2010

 

 

Ermenistan Anayasa Mahkemesinin Türkiye-Ermenistan Protokollerin Anayasaya uygunluğu konusundaki kararı, söz konusu Protokollerin Ermenistan tarafında onay işleminin ayrılmaz bir unsuru ve parçasıdır.

●     Ermenistan Anayasa Mahkemesi bu kararıyla Protokollerin:

-      Türkiye’nin Doğu Anadolu topraklarını “Batı Ermenistan” olarak tanımlayan ve Anayasa hükmü haline getirilen Bağımsızlık Bildirisinin ilgili maddesini değiştirmeyeceğini,

-      Ermenistan’ın iki ülke arasında sınırı belirleyen 1921 Kars Antlaşmasını tanıdığı anlamına gelmediğini ve,

-      “1915 soykırımının” uluslar arası planda tanınmasını amaçlayan milli devlet politikasını etkilemeyeceğini ortaya koymuştur.

Bu kararda ayrıca, Protokollerin sadece iki ülkeyi ilgilendiren yükümlülükler getirdiği, Dağlık Karabağ sorununun ve Ermeni işgali altındaki Azerbaycan topraklarının Protokoller kapsamına girmediği ve bu nedenle uygulamanın bu sorunlara bağlanamayacağı vurgulanmıştır.

●     Ermenistan’ın Protokollerin içeriği, kapsamı ve anlamı hakkındaki görüşleri bu suretle resmen kayda geçirilmiş ve Parlamento onayının bu anlayışla sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kararla Ermenistan’ın uluslararası hukuka aykırı tutumunun ve Türkiye’ye düşmanca yaklaşımının değişmediği bir kere daha anlaşılmıştır.

●     Bu durum AKP hükümeti ve Protokollerin altında imzası bulunan Dışişleri Bakanı için utanç verici bir hezimet ve fiyaskodur.

Milliyetçi Hareket Partisinin Protokollerin temel sakatlıkları hakkında baştan itibaren dile getirdiği görüşlerin geçerliliği bu kararla teyit edilmiş ve AKP hükümetinin bu konuda Türk milletini bilinçli olarak aldattığı bütün çıplaklığıyla anlaşılmıştır.

Ermenistan’ın bu tutumu ortadayken Dışişleri Bakanlığının 18 Ocak 2010 tarihinde yaptığı “Türkiye’nin Protokollerin hükümlerine bağlılığını muhafaza ettiği” yönündeki açıklaması, anlaşılması ve kabul edilmesi mümkün olmayan bir gaflet ve garabet örneği olmuştur.

●     Hükümetin bu vahim durum karşısında acilen yapması gereken:

-      Ermenistan’la imzalanan Protokolleri onay için sevk ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinden geri çekmesi,

-      Protokollerin Türkiye bakımında geçersiz ve hükümsüz olduğunu resmen açıklaması ve,

-      Türk milletinden özür dilemesidir.

Bunu yapmadığı takdirde AKP hükümeti Türkiye’nin onurunu, itibarını, haysiyetini ve milli çıkarlarını bilerek ayaklar altına alan bir hükümet olarak tarihe geçecektir.