09.10.2010 - "Üniversitelerde Başörtüsü Sorunu" hakkında yapmış oldukları yazılı basın açıklaması.
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ'nin,
"Üniversitelerde Başörtüsü Sorunu" hakkında
yapmış oldukları yazılı basın açıklaması.
9 Ekim 2010

 

Milliyetçi Hareket Partisi son dönemde başörtüsü sorunu konusundaki tartışmaları yakından izlemektedir.

Yükseköğretim kurumlarında başörtüsü sorunu siyasi istismar aracı ve inanç temelinde bir kamplaşmanın malzemesi haline getirilmiştir.

Bu sorun toplumsal huzursuzluk ve gerginlik kaynağı olmayı sürdürmektedir.

2008 yılında MHP ile AKP’nin bu konudaki ortak girişimleri, bu süreçte yaşanan gelişmeler ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı kamuoyumuzca bilinmektedir.

28 Ocak 2008 tarihinde MHP ile AKP arasında varılan mutabakat iki unsurdan oluşmaktaydı.

Anayasa’nın 10 ve 42. maddeleri ile Yüksek Öğretim Kanununun Ek 17. maddesinin değiştirilmesi konusunda iki parti arasında yazılı anlaşmaya varılmış ve bu mutabakat imza altına alınmıştır.

Bu mutabakatın Anayasa değişikliklerine ilişkin bölümü 9 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş, ancak AKP ikinci bölüme ilişkin anlaşmadan rücu etmiştir.

Bunun sonucu bir bütün olan mutabakatın bir ayağı topal kalmış, süreç sonuçsuz bırakılmıştır.

Anayasa değişiklikleri de CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Haziran 2008 tarihinde iptal edilmiştir.

AKP ve CHP gerçekten samimi ise, bu sorununun milli vicdanın kabul edeceği kalıcı bir çözüme kavuşturulması için geniş tabanlı mutabakat zemini oluşturulması çabalarına Milliyetçi Hareket Partisi tam destek ve katkı vermeye hazırdır.

Bu konunun çözüme kavuşturulacağı çerçevenin ana unsurları hakkındaki görüş ve düşüncelerimiz şunlardır:

√ Sorun özünde ve temelinde münhasıran Yüksek Öğretim Kurumlarında eğitim hakkını ilgilendiren bir meseledir.

√ Eğitim hakkı temel bir haktır ve devletin asli görevidir.

√ Yüksek Öğretim Kurumlarında eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin kılık-kıyafet nedeniyle bundan mahrum bırakılmaları düşünülemez.

√ Bu konuda yapılacak düzenleme Yüksek Öğretim Kurumları ile sınırlı olacaktır.

Üniversitelere ilişkin bu düzenlemeler hiçbir şekilde emsal oluşturmayacaktır.

Bu unsurlardan oluşan bir zeminde üniversitelerde başörtüsü sorununa bulunacak çözümün muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Konunun ulemayı, Diyanet İşleri Başkanlığını veya moda tasarımcılarını ilgilendiren bir yönü bulunmamaktadır.

AKP ve CHP bu konuda samimi ve kararlı ise konunun TBMM çatısı altında oluşturulacak ve TBMM’de grubu olan siyasi partilerin temsil edileceği bir komisyonda ele alınması ve süratle bir sonuca kavuşturulması yerinde olacaktır.

Bu komisyonda yukarıdaki esaslar dairesinde atılması gerekli olacak adımlar bütün yönleriyle değerlendirilebilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi buna hazırdır.

AKP ve CHP’nin görüşlerinin netleşmesinden sonra bu konudaki girişimi TBMM Başkanı’nın üstlenmesinin en uygun yöntem olacağı düşünülmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi bu sorunun karşılıklı anlayış ve iyi niyetle kesin ve kalıcı çözümü için TBMM’ni ve siyasi partileri göreve davet etmektedir.