Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın, “Yerel Seçimlerde Partisinin Aldığı Sonuçlar Üzerinden Sürdürülen Manipülasyonlar” hakkında yaptığı açıklama. 3 Nisan 2024
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul Milletvekili
Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın,
“Yerel Seçimlerde Partisinin Aldığı Sonuçlar Üzerinden Sürdürülen Manipülasyonlar” hakkında yaptığı açıklama.
3 Nisan 2024

 

 

 

Yerel Seçimlerin üzerinden günler geçmesine rağmen; bazı çevrelerde, partimiz hakkındaki spekülasyonları canlı tutma ve aleyhimizdeki algı operasyonlarını sürdürme hevesi gözlemlenmektedir.

 Kerameti kendilerinden menkul bir takım kişi ve çevrelerin, meselenin gerçekliğinden uzaklaşarak gerek televizyon kanalları, gerekse yazılı basın ve sosyal medya vasıtasıyla MHP hakkında maksatlı siyaset mühendisliğine soyunduğu gözlemlenmektedir.

Öncelikle şu hususun altını hassasiyetle çizmek isteriz:

Aziz milletimiz iradesini sandığa aksettirmiş ve her partiye, herkese çok anlamlı mesajlar vermiştir.

Cumhur İttifakının bir üyesi olarak MHP, bu mesajlardan gereken dersleri çıkarmıştır.

Millî irade karşısında bütün siyasi partilerin boynu kıldan incedir.

Alınan sonuçlar elbette çarpıcıdır.                     

Ancak söz konusu olan Yerel Seçimlerdir ve Mahallî İdareler Seçimlerinin sonuçlarını kendi dinamikleri içinde analiz etmek icap eder.

Yerel Seçimlerde ortaya çıkan tabloyu Genel Seçim mantığıyla nitelendirmeye ve anlamlandırmaya çalışmak, büyük hata olacaktır.

Bu şekilde yapılan tespit, tahlil ve değerlendirmeler; iddia, söz ve mesuliyet sahiplerini yanlış yollara sevk edecektir.

Konu partimizce çok yönlü ele alınıp ortaya çıkan sandık aritmetiğinin sebepleri üzerinde rasyonel, objektif metot ve kriterler esas alınarak şimdiden çalışmalara başlanmıştır.

Hâl böyleyken; Yerel Seçimlerin neticeleri üzerinden MHP’nin çoğunu az göstermeye çalışılmasına seyirci kalmayız.

Kayıplarımızın öne çıkarılıp kazançlarımızın yok sayılmaya çabalanmasına müsaade etmeyiz.

Partimizin siyasetteki özel mevkiinin hedefe konulması karşısında suskun durmayız.

MHP’nin siyaseten etkisizleştirmeye çalışılmasını görmezden gelmeyiz.

Seçimlerde husule gelen siyasi tablonun saptırılmasına, belediyelerdeki el ve görev değişikliklerinin fırsatçılık yapılarak başka mecralara çekilmesine göz yummayız.

Aylardır sahada gecelerini gündüzlerine katan cefakâr, fedakâr dava arkadaşlarımızın emeklerinin yok sayılmasına, tezyif ve tahfif edilmesine izin vermeyiz.

Partimizi her şart altında destekleyen vefalı seçmenlerimizin gösterdiği teveccühün küçümsenmesine sessiz kalmayız.

En gerçekçi ve doğru yaklaşım; partilerin genel oy dağılımının, il genel meclisinde verilen müstakil oylar üzerinden belirlenmesidir.

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız’ın bugün açıkladığı gibi YSK Verilerine göre, MHP’nin 31 Mart 2024 günkü Mahallî İdareler Seçimlerinde il genel meclisi oy oranı %16,62’dir.

Buna göre MHP üçüncü parti konumundadır.

MHP birçok yerde Cumhur İttifakı bünyesinde seçimlere girmiştir.

Genel oy dağılımı değerlendirilirken, bu olgu münhasıran ele alınmalıdır.

Diğer taraftan;

Türkiye’nin önünde uzun bir dört yıl, çözüm bekleyen iç ve dış sorunlar vardır.

İç barış ve huzurun, birlik ve bütünlüğün muhafazası için; partilerin siyasi tavırlarının kuyumcu titizliğiyle tartılması önem arz etmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarıyla medya organlarının da bu vetireye olumlu, yapıcı, sorumlu politikalarla katkıda bulunması beklentimizdir.

Beyhude tartışmalarla vakit zayi etmek yerine, aşılması gereken küresel ve bölgesel engellere odaklanılmalıdır.

Bu, sadece siyasi partiler için değil; Türk demokrasisi ve toplumsal bünye içinde rol üstlenen bütün aktörler için bir vecibedir.

Çocukça sevinçler, zafer oyun havaları, psikolojik tatmin seansları, artık yerini demokratik olgunluğa bırakmalıdır.

Faydasız kötüleme, karalama kampanyalarından vazgeçilerek demokratik barış ikliminin egemen kılınmasına katkıda bulunulmalıdır.

Ayaklar yere değmelidir.

Göğe erdiği sanılan başlar, çabucak dağılacak bulutlardan inmelidir.

Rüzgârın estiği yöne doğru kanat çırpanların, en ufak fırtınada meçhule, hiçliğe savrulduklarına çokça şahit olunmuştur.

İklim değişikliği; dünyanın olduğu kadar, toplumların da geleceğini etkilemektedir.

Siyasette de iklim veya mevsim değişikliği yaşanabilmektedir.

 “Gönlün yazı var, kışı var.” şeklindeki atalar sözü gündeme uyarlanınca şöyle denilebilir:

Siyasetin yazı var, kışı vardır.

Her seçimin de sonrası, arkası vardır.

Oylar emanet, mevkiler muvakkattir.

Baki kalan devlet, hâkim olan millettir.

MHP olarak millet iradesine saygı göstereceğiz.

Devletin bekasını kıskançlıkla gözeteceğiz.

Türkiye’nin zaman ve takat yitirmesi için değil, güç kazanması, yükselmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Hükümete köstek değil, destek olacağız.

Zira Türkiye kazanınca millet kazanacaktır.

Türkiye; kayıplarını telafi edecek, sorunlarını çözecek kuvvet ve kudrettedir.

21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağı tezimiz, bir ütopyadan ibaret değildir.

Cumhur İttifakı ve MHP bu uğurda üzerine düşen görevi yerine getirmek için inanç, sabır ve tevekkülle çalışmaya devam edecektir.

Türkiye’yi dünyada ve bölgesinde lider ülke konumuna getirme ülküsü yolunda kararlılıkla ilerlenecektir.